REGULAMIN REKRUTACJI.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.docx

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.pdf

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.docx