Ogłoszenie o rekrutacji do CDO 11.01.23.doc

 

Załącznik-nr 1-Formularz-rekrutacyjny.-Aktualny-2023.docx

Załącznik nr 2-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie – Aktualne na 2023.pdf

Załącznik nr 3-Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia -Aktualny za 2023.pdf

Załącznik nr 4-Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – Aktualny 2023.pdf

Załącznik nr 5-Formularz danych osobowych – Aktualny na 2023.pdf

Załącznik nr 6-Deklaracja udziału w projekcie.pdf

Załącznik nr 7-Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Załącznik nr 8-Umowa Uczestnictwa w projekcie – Wzór.pdf