Już po raz kolejny w Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii odbył się Orszak Trzech Króli.

Podczas Eucharystii chłopcy w strojach królewskich, włączyli się w procesją z darami. Natomiast po zakończonej Mszy Świętej, jeszcze przed wyjściem z bazyliki, Dziewczęca Służba Maryjna wprowadziła nas w tematykę orszaku, podkreślając rolę Aniołów, posłanych przez Pana Boga i niosących pokój całemu światu. Modląc się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, o pokój w ludzkich sercach, za piękną gwiazdą wyruszyliśmy z bazyliki do świątyni przy klasztorze Sióstr Służebniczek. Śpiewając kolędy, cieszyliśmy się z obecności Pana Jezusa wśród nas.

Tradycyjnie o nagłośnienie zatroszczył się p. Stanisław Nogaj a nad naszym bezpieczeństwem czuwała OSP Stara Wieś.

Wchodząc do świątyni, usłyszeliśmy piękną melodię wygrywaną przez Aniołów, towarzyszących Świętej Rodzinie. Po raz pierwszy, w roli Dzieciątka Jezus wystąpił jeden z naszych najmłodszych parafian, a towarzyszyli mu Rodzice (jako Maryja i święty Józef). Natomiast Aniołowie, to jego wspaniałe siostrzyczki.

Z pokłonem i darami do Dzieciątka Jezus przybyli Trzej Królowie (przedstawiciele przedszkola im. sł. Bożej s. Leonii Nastał), którzy ze swymi rodzicami zaśpiewali kolędę. Ponownie przed nami stanęły przedstawicielki Dziewczęcej Służby Maryjnej i przypomniały nam o ważnej roli pokoju na świecie i w naszych sercach.

Orszak Trzech Króli został ubogacony przez występ dzieci z Ukrainy, mieszkających ze swymi mamami w klasztorze sióstr. Wszak to również czas ich Świąt Bożego Narodzenia.

Całość spotkania w świątyni, swym śpiewem ubogaciła Dziewczęca Służba Maryjna pod kierunkiem s. Małgorzaty Roczniak. Natomiast o. proboszcz Paweł Witon poprowadził wspólną modlitwę i udzielił zebranym błogosławieństwa.

Wychodząc ze świątyni, dzieci zabrały ze sobą szablony aniołów, by samodzielnie ozdobić je w domach i słodką niespodziankę od sióstr. Chętne rodziny mogły wykonać pamiątkowe zdjęcie ze Świętą Rodziną oraz przy szopce przed klasztorem sióstr.

Dziękując wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg Orszaku Trzech Króli, życzymy dalszej opieki Świętej Rodziny.