Opis projektu „Szlak Maryjny”
Projekt pt.: „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W projekcie wzięli udział:

VP (Lider Projektu) – Prešovský Samosprávny Kraj – Słowacja – https://www.po-kraj.sk/sk/
P1 – Województwo Podkarpackie – Marszałek Województwa – https://www.podkarpackie.pl/index.php
P2 – IPC (Inovacne partnerskie centrum) – http://www.ipcpo.sk
P3 – Instytut Jana Pawła II – http://idmjp2.pl
P4 – KOCR (Krajska organizacia cestovnego ruchu Severovychod Slovenska) – http://www.severovychod.sk
P5 – Litmanová – http://www.horazvir.sk
P6 – Lutina – http://www.bazilikalutina.sk
P7 – Levoča – https://www.farnostlevoca.sk/
P8 – Gaboltov – http://gaboltov.rimkat.sk
P9 – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi – http://starawies.jezuici.pl
P10 – Sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie – http://piotrajana.pl
P11 – Kalwaria Pacławska – https://kalwaria.franciszkanie.pl/
P12 – Dębowiec – http://sanktuarium.saletyni.pl

Główny cel projektu to zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, realizacja działań inwestycyjnych, które stworzyły dobre uwarunkowania do rozwoju transgranicznej współpracy w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego, podniesienia poziomu informacji i wiedzy na temat regionów partnerskich oraz prowadzi do rozwoju turystyki terenów Partnerskich.

Sanktuarium w Starej Wsi to miejsce, które jest ważne na mapie pielgrzymowania pielgrzymów. Udział w realizacji projektu jest ważnym czynnikiem rozwoju turystyki pielgrzymkowej naszego regionu transgranicznego.

Realizacja projektu „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)” to określone działania inwestycyjne, promocyjne i środki finansowe przeznaczone dla Sanktuarium w Starej Wsi. W ramach projektu powstała infrastruktura przyczyniająca się do rozwoju bazy i dostępności turystycznej dla pielgrzymów.

Cel długoterminowy: ukończenie infrastruktury turystycznej i zaoferowanie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który się wzoruje na najbardziej znanym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela i uwidacznia wszystkie kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości słowiańskiego narodu związane z przesłaniem i tradycją Maryjną.

Zrealizowane zadania:

 1. Przejście pomiędzy dziedzińcem a ogrodem wraz z zapleczem sanitarnym;
 2. Wykonanie ciągu pieszo jezdnego między bazyliką a ogrodem oraz wykonanie nowej nawierzchni alejki dla pielgrzymów pomiędzy żywotnikami wykonanej z trylinki razem 985 m2 nawierzchni;
 3. Amfiteatr św. Pawła;
 4. Działania promocyjne – Ogród Biblijny – 4 Pory roku w Ogrodzie Biblijnym

  Ogród Biblijny na wiosnę
  Ogród Biblijny w lecie
  Ogród Biblijny na jesień
  Ogród Biblijny w zimie

Powstał mobilny system audio przeznaczony do zwiedzania terenu Ogrodu Biblijnego,
dostosowany do potrzeb i wymagań współczesnej młodzieży i dzieci.

Audioprzewodnik (Android) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.bazylika&hl=pl

Zrealizowane cele projektu: poprawiony i wykorzystany potencjał turystyczny terenów przygranicznych. Rozwój i promocja turystyki pielgrzymkowej, ochrona i wzmacnianie lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz powstanie infrastruktury turystyczno-pielgrzymkowej przy obiektach zabytkowych, promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków regionów partnerskich po obu stronach granicy, rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej. Zaoferowano kompleksowy produkt turystyczny z łatwo dostępną bazą turystyczną.

Po zakończeniu realizacji działań inwestycyjnych są realizowane i kontynuowane wydarzenia kulturalno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, parafian i pielgrzymów.

 

Dane finansowe dla wszystkich uczestników projektu „Szlak Maryjny”:

Wartość całkowita projektu: 3 313 653, 67 euro

Wydatki kwalifikowalne: 3 274 283,67 euro

Wydatki niekwalifikowalne: 39 370, 00 euro

Wartość dofinansowania projektu (85%): 2 783 140, 73 euro

Środki budżetu państwa: 155 820, 74 euro

Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 87 333, 17 euro

Wkład własny: 247 989,03 euro

 

Dane finansowe dla partnera Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi (P 9):

Całkowity koszt projektu: 224 721,97 euro

Wydatki kwalifikowalne: 224 721,97 euro

Wartość dofinansowania projektu (85%): 191 013,67 euro

Wkład własny: 33 708,30 euro

 

Data rozpoczęcia projektu 01.01.2017

Data zakończenia projektu: 30.09.2021

Lokalne ukończenie projektu:  8.12.2019