W centralnej części cmentarza znajduje się kaplica-krypta jezuitów zmarłych w Starej Wsi. Wzniesiono ją w 1921 roku.

Na terenie cmentarza znajdują się liczne mogiły Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

Z takiej perspektywy niewielu z nas miało okazję oglądać cmentarz w Starej Wsi: