W domu parafialnym, w nowych pomieszczeniach, oraz w tzw. skarbcu znalazło swoje miejsce muzeum założone przez o. Kazimierza Kucharskiego SJ w 1972 r. Zaczęło swą działalność od zabezpieczenia śladów zamachu na obraz N.M.P. oraz gromadzenie rozrzuconych pamiątek po o. Karolu Antoniewiczu SJ.

Dzisiaj zawiera bogate zbiory o działalności jezuitów, liczne eksponaty przyrodnicze, etnograficzne i kultowe z obszarów misji jezuickich w Afryce, Azji, Ameryce i Australii. Odrębną grupę stanowią wytwory kultury Ziemi Sanockiej oraz kopalnictwa naftowego w Starej Wsi.

W zbiorach muzeum znajdują się między innymi:

  • szczątki spalonego w 1968 r. cudownego obrazu M.B. Starowiejskiej
  • kopia obrazu M.B. Częstochowskiej wykonana przez Franciszka Śmireckiego w 1618 r.
  • pamiątki po arcybiskupie gnieźnieńskim i prymasie Polski Ignacym Raczyńskim SJ
  • pamiątki po Władysławie Gurgaczu SJ, kapelanie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (1948-1949)

 

Kontakt
Muzeum Towarzystwa Jezusowego
Prowincji Polski Południowej
Stara Wieś 778
36-200 Brzozów

Jak dojechać:

[wpgmza id=”1″]

 

Zwiedzanie
Zwiedzanie Muzeum działającego w ramach Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej jest możliwe od poniedziałku do soboty za wyjątkiem uroczystości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Oprowadza przewodnik.

Zgłaszanie grup:
Biuro Jezuickiego Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowego „Pod Parnasem” przy Bazylice Starowiejskiej. Wycieczki zapraszamy przez cały rok po uprzednim kontakcie telefonicznym celem zamówienia przewodnika pod numerem telefonu: tel. (+48) 13 444 07 60   czynny od wtorku do piątku, godz.12:00-17:00

Bilety:
Opłata na cele Muzeum w wys. 10 zł osoba dorosła i 7 zł dziecko jest uiszczana w biurze Jezuickiego Centrum Turystyczno – Pielgrzymkowego „Pod Parnasem” przy Bazylice Starowiejskiej.

Strona internetowa muzeum:
muzeum.jezuici.pl