Historia Sanktuarium

1359-1375 Na pierwszym skrawku karczunku lasu, który stał się kolebką Brzozowa i Starej Wsi, pierwsi osadnicy wznoszą drewniany kościół pod wezwaniem Bożego Ciała.
ok. 1525 W głównym ołtarzu starowiejskiego kościoła został umieszczony dwuscenowy obraz przedstawiający Zaśnięcie i Koronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie, namalowany w latach 1495-1525.
1568 Za czasów bpa Walentego Herbuta kościół w Starej Wsi otrzymał bliżej nieokreślone wezwanie Najświętszej Maryi Panny.
1690 Prepozyt kolegiaty brzozowskiej ks. Bartłomiej Misiałowicz rozpoczyna budowę nowego drewnianego kościoła w Starej Wsi.
1728 Sprowadzenie paulinów do Starej Wsi.
1730 Rozpoczęcie budowy nowej, murowanej, barokowej świątyni fundacji bpa Aleksandra Antoniego Fredry oraz przyległej do niej jednokondygnacyjnej świątyni.
2 VII 1760 Biskup Wacław Hieronim Sierakowski konsekruje najokazalszą murowaną świątynię na Ziemi Sanockiej, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1782 Wydanie przez cesarza austriackiego Józefa II dekretu kasującego zakony kontemplacyjne, a w 1786 wydalenie paulinów ze Starej Wsi.
1821 Staraniem bpa Antoniego Gołaszewskiego zabudowania popaulińskie przypadają jezuitom (wypędzonym z terenów Białej Rusi przez Aleksandra I).
1822 Otwarcie w kolegium starowiejskim nowicjatu oraz (w 1829 r) studiów filozoficznych.
1835-1837 Przebudowa kolegium, nadbudowa drugiego piętra
1843-1845 Nadbudowa drugiej kondygnacji wież kościelnych
1864-1866 Budowa dziedzińca odpustowego i przyległych do murów kaplic.
1873 Budowa kaplicy odpustowej.
8 IX 1877 Arcybiskup Ludwik Jacobini, dokonuje koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej (była to pierwsza koronacja na ziemiach polskich w XIX w.)
3 VII 1886 Pożar kościoła i klasztoru. Spłonęły wieże i dach świątyni oraz drugie piętro kolegium.
1886-1887 Odbudowa i rozbudowa kolegium, do 1893 zostają ukończone nowe hełmy wież kościoła inspirowane tymi wieńczącymi kościół św. Anny w Krakowie.
1895-1897 Rozbudowa zakrystii oraz znajdującej się nad nią kaplicy nowicjackiej.
8 X 1899 Koronacja postaci Jezusa i Matki Bożej w górnej części obrazu przez św. bpa Jana Sebastiana Pelczara
1900 Zostają zbudowane nowe schody z tarasem do głównego wejścia świątyni oraz trójdzielna brama prowadząca na dziedziniec.
1909-1910 Przebudowa skarbca paulińskiego na kaplicę św. Andrzeja Boboli.
7 VIII 1927 Papież Pius XI (1922-1939) podnosi świątynię starowiejską do rangi Bazyliki Mniejszej.
6 XII 1968 Podpalenie cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej
1972 Otwarcie muzeum przy kolegium jezuickim.
10 IX 1972 Rekoronacja obrazu Matki Bożej Starowiejskiej przez prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego i bpa Ignacego Tokarczuka oraz jubileusz 150-lecia pobytu jezuitów w Starej Wsi.
10 IX 1978 Jubileusz 100-lecia koronacji Obrazu. Uroczystościom przewodzi metropolita krakowski ks. Karol kard. Wojtyła.
1992 Rozpoczęcie porządkowania i katalogowania zbiorów muzealnych
2004 -2009 Generalny remont i renowacja wnętrza świątyni
2005 Oddanie zwiedzającym nowej ekspozycji muzeum
Początek strony