Ołtarz św. Augustyna
     Idąc nawą w stronę prezbiterium po prawej stronie mijamy ołtarz św. Augustyna. Obraz ukazuje nam świętego biskupa Hippony w stroju pontyfikalnym, siedzącego przy stole, na którym rozłożona jest otwarta księga (symbol nauki i reguły; paulinom nadano regułę autorstwa świętego w 1308 r.). Biskup trzyma w prawej ręce pióro, a w lewej ręce płonące serce. U stóp św. Augustyna przedstawiony jest Arystoteles (symbol zwyciężonej filozofii pogańskiej) i demony (symbol zwalczonej herezji). Wokół doktora Kościoła unoszą się aniołki.
     Po obu stronach obrazu znajdują się rzeźby świętych średniowiecznych doktorów Kościoła: Bonawentury - franciszkanina i Tomasza z Akwinu - dominikanina. W zwieńczeniu ołtarza znajdują się rzeźby aniołów.

Początek strony