Po prawej stronie ołtarza głównego znajduje się portal prowadzący do kaplicy św. Andrzeja Boboli. Jej przebudowa miała miejsce w 1909 roku według planów architekta Stanisława Krzyżanowskiego z XVIII-wiecznego skarbca popaulińskiego. Dekorację stiukową kaplicy, ze scenami z życia św. Andrzeja Boboli, wykonał sztukator Stanisław Piątkiewicz w 1910 roku. Na ścianie ołtarzowej znajduje się wizja św. Andrzeja, któremu ukazał się Chrystus z krzyżem na obłoku w otoczeniu aniołów. W tle umieszczono po prawej stronie wizerunek sanktuarium maryjnego w Starej Wsi, a po lewej stronie pamiątkowy słup i kapliczkę w miejscu męczeństwa na rynku w Janowie Poleskim.
Kaplica św. Andrzeja Boboli SJ
      Pozostałe sceny przedstawiają Andrzeja Bobolę, otrzymującego palmę męczeństwa od dzieciątka Jezus, męczonego przez kozaków w Mohilnie koło Janowa i w samym Janowie Poleskim 16 maja 1657 roku, a także wizerunek świętego w otoczeniu aniołów z symbolami męczeństwa i herbami Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Bobolów — Leliwa.

      W Polsce jest kilkanaście kościołów i kaplic pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, jednak kaplica starowiejska jest wyjątkowa, jako wczesny przejaw kultu tego jezuickiego świętego, który osiągnął swój szczyt dopiero w 1938 roku, kiedy to miała miejsce jego kanonizacja.

      Warto w tym miejscu przypomnieć tradycję, według której o. Józefowi Sacherowi SJ miał się ukazać w Starej Wsi bł. Andrzej Bobola w 1834 roku, w sali nad kaplicą, gdzie znajdowała się w XVIII w. biblioteka paulińska.

Początek strony