Stara Wieś 12 kwietnia 2011 r.
 
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Przemyślu
 
ma zaszczyt zaprosić
do wzięcia udziału w obchodach tegorocznej edycji
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi k/Brzozowa.


Uroczystość odbędzie się we wtorek     
12 kwietnia 2011 roku, o godzinie 10.00.


Program spotkania:
10.00 - 10.30 rejestracja uczestników i gości
10.30 - 10.45 powitanie uczestników i gości przez organizatorów spotkania
10.45 - 12.00 zwiedzanie bazyliki p.w. Wniebowzięcia NMP,  muzeum oraz skarbca;
12.00 - 12.45 część główna uroczystości - wręczenie  odznak dla zasłużonych za opiekę nad  zabytkami - obrady             
12.45 -13.15 przerwa obiadowa
13.15 - 14.00 projekcja filmu „Stara Wieś. Jezuicka Perła Podkarpacia"
14.00 - 15.00 podsumowanie i dyskusja
Początek strony

* * *