27 stycznia 2013,  przy Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi,  spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z Brzozowa, z Domaradza i Grabownicy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prałat Wiesław Twardy, dziekan dekanatu domaradzkiego, który także wygłosił Słowo Boże. Po Mszy Św. uczestnicy spotkania przenieśli się z Bazyliki do refektarza zakonnego, na drugą część opłatka. Tu, po odczytaniu Pisma Św., połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Co prawda na stole nie było tradycyjnych dwunastu potraw, ale doprawdy niewiele mniej, a to wszystko dzięki zapobiegliwości i hojności członków Akcji Katolickiej w Starej Wsi. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Dopełnieniem uczty duchowej było Tradycyjne Podkarpackie Kolędowanie wraz z zespołem Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa.