„Obdarzeni niezniszczalnym znamieniem i łaską sakramentu święceń oraz ustanowieni świadkami i szafarzami Bożego miłosierdzia, wszyscy kapłani jako słudzy Jezusa Chrystusa dobrowolnie poświęcili się na służbę Kościołowi. W każdym kontekście społecznym i kulturowym, we wszelkich okolicznościach historycznych, także w dzisiejszych – nacechowanych przygnębiającą atmosferą zeświecczenia i pogoni za użyciem, która tłumi chrześcijańską świadomość wielu wiernych – słudzy Pana są przekonani, że «tym... zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» (1J 5, 4)”.

W duchu wiary, świadomi, że Chrystus kieruje Kościołem przyjmujemy nowych naszych przełożonych.
Nasi przełożeni zdecydowali, że z dniem 9 września 2017 r. Rektorem Kolegium Starowiejskiego został O. Wiesław Faron.
Nowym Proboszczem naszej parafii starowiejskiej został O. Kazimierz Faron.
O. Wiesław, jako rektor, jest przełożonym naszej wspólnoty zakonnej.
O. Kazimierz, jako proboszcz, jest duszpasterzem parafii starowiejskiej i odpowiedzialnym za kształt duszpasterstwa.
Ich posługę polecamy naszemu Panu i Matce Bożej Starowiejskiej.