Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Aktualny 2023.docx

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie – Altualne na 2023.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia -Aaktualny za 2023.pdf

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – Aktualny 2023.pdf

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych – Aktualny na 2023.pdf

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Załącznik nr 8 – Umowa Uczestnictwa w projekcie – Wzór.pdf