1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc październik. Od poniedziałku do piątku różaniec rozpoczyna się o 17:15. W soboty o 17:30, a w niedziele o 16:30.
2. W poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy świętej wieczornej. Nabożeństwo we wtorek o 17:40. W środę adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Andrzeja Boboli od 7:30 do 17:00. Z racji różańca nabożeństwo do św. Andrzej Boboli w październiku będzie o godz. 17:00. W czwartek koronka do Bożego Miłosierdzia po różańcu.
3. Najbliższy piątek jest I piątkiem miesiąca. Spowiedź przed każdą mszą świętą. Rano odwiedzimy chorych z komunią świętą. Dodatkowa msza święta o godz. 16:30.
4. W piątek, 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zapraszamy wszystkie Róże Różańcowe na mszę św. o godz. 18:00, a po niej na spotkanie w klasztorze.
5. Kartki na listopadowe wypominki znajdują się na ławkach oraz na stoliku pod chórem. Czytelnie wypełnione prosimy przynosić do zakrystii.
6. Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Starej Wsi informuje, że w październiku kontynuujemy zwrot pieniędzy z tytułu wykonanej kanalizacji. Wypłaty są realizowane w biurze sołtysa. W tym miesiącu zapraszamy mieszkańców od nr 667 do 822, ulicy Rzeszowskiej oraz właścicieli domów bez numerów i w budowie.Szczegółowy harmonogram wypłat jest przedstawiony na tablicach ogłoszeń.
7. Za tydzień różaniec święty odśpiewają Róże: * 1 Pani Józefy Herbut, *2 Pani Marii Skarbek, *2 Pana Daniela Boronia.