Info na stronę www. z dnia 16.02.2022 r.doc

REGULAMIN REKRUTACJI DO CDO w STAREJ WSI.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.docx

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.pdf

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.pdf

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.pdf