1. Na tablicy ogłoszeń i w internecie (ZOBACZ NIŻEJ) podaliśmy intencje Mszy świętych za wstawiennictwem św. Józefa. Bóg zapłać za zebrane w rejonach ofiary!
 2. W najbliższym czasie nie będzie Gorzkich Żali ani Drogi Krzyżowej. Prosimy o korzystanie z transmisji radiowych lub telewizyjnych tych nabożeństw.
 3. Z powodu epidemii możliwość spowiedzi przed świętami będzie ograniczona. Warto przystąpić do tego sakramentu dużo wcześniej niż w latach ubiegłych. Zwykle spowiadamy przez pół godziny przed każdą Mszą św.
 4. W poniedziałek o 18:30 godzina cichej adoracji.
 5. W środę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Jest to dobry moment, by podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Msze św. o godz. 6:00, 7:00 i 18:00.
 6. W zakrystii można nabyć paschaliki.
 7. Na przyszłą sobotę i niedzielę rodzice scholanek przygotowali mały kiermasz ozdób świątecznych. Cały dochód przeznaczony będzie na działalność Dziewczęcej Służby Maryjnej i Małych Pomocników Niepokalanej.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń

osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu

w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności

wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo,  oręduj za nami u Pana. Amen.

 

         INTENCJE REJONU od SKOKÓWKI po p. SUPLA

 • Za Ojca Św. Franciszka – 22 marca
 • Za Kościół święty, kapłanów, misjonarzy, siostry zakonne i wszystkie osoby konsekrowane – 23 marca
 • O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę św. Józefa dla rodzin z rejonu – 24 marca
 • O dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę św. Józefa dla dzieci i młodzieży z rejonu – 25 marca
 • O opiekę św. Józefa i moc wiary dla chorych i niepełnosprawnych z rejonu – 26 III
 • Przez wstawiennictwo św. Józefa – o nawrócenie grzeszników, szczególnie o wyzwolenie z nałogu alkoholowego – 27 marca
 • O obfite urodzaje i ochronę od klęsk żywiołowych – 28 marca
 • O powołania kapłańskie i zakonne – 29 marca
 • Za śp. zmarłych z rejonu i dusze w czyśćcu cierpiące – 30 marca

         INTENCJE REJONU od p. HERBUTA do SIÓSTR

 • O opiekę św. Józefa nad rodzinami z rejonu – 31 marca i 1 kwietnia (2 intencje)
 • W intencji dzieci i młodzieży z rejonu – o dary Ducha Św. i dobry wybór drogi życiowej – 2 kwietnia
 • O pokój w Ojczyźnie i na świecie, o dary Ducha Św. dla rządzących – 3 kwietnia
 • W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o łaskę świętych i trwałych powołań kapłańskich i zakonnych – 4 kwietnia
 • O ulgę w cierpieniu dla chorych – 5 kwietnia
 • O miłosierdzie Boże dla śp. zmarłych z rejonu i dusz w czyśćcu cierpiących – 6 IV
 • W intencji kapłanów, sióstr i osób świeckich pracujących na misjach – 7 kwietnia
 • Dziękczynno błagalna za łaski otrzymane w rejonie, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże – 8 kwietnia

INTENCJE REJONU od BLIZNEGO do p. HERBUTA

 • O Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Józefa – 13 kwietnia
 • Za śp. zmarłych z rejonu – 14 kwietnia
 • O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ojca Św. Franciszka – 15 kwietnia
 • O powołania zakonne z naszej parafii – 16 kwietnia
 • O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ojców i Braci Jezuitów – 17 kwietnia
 • O światło Ducha Św. dla rządzących – 18 kwietnia
 • O ochronę przed epidemią i jej skutkami – 19 kwietnia
 • O pokój na świecie i zgodę w rodzinach – 20 kwietnia

          INTENCJE REJONU SZUBÓWKI I NOGAJÓWKI

 • W podziękowaniu za łaski otrzymane za przyczyną św. Józefa, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców tych rejonów – 21 kwietnia
 • O pokój i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 22 kwietnia
 • Za śp. zmarłych z rejonu i dusze w czyśćcu cierpiące – 23 kwietnia
 • O ochronę przed epidemią i jej skutkami – 24 kwietnia
 • O dobre urodzaje, uchronienie od klęsk żywiołowych i o opiekę Matki Bożej Starowiejskiej – 25 kwietnia

          INTENCJE MSZY ŚW. DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 • O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla czcicieli Bożego Miłosierdzia – 19 kwietnia, godz. 10:30
 • Za śp. zmarłych czcicieli Bożego Miłosierdzia, o życie wieczne z Chrystusem – 23 kwietnia, godz. 18:00
 • Za chorych, samotnych, cierpiących, by przyjęli krzyż cierpienia i zaufali Bożemu Miłosierdziu – 30 kwietnia, godz. 18:00