1. Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zamieściliśmy zarządzenie Metropolity Przemyskiego dotyczące zagrożenia epidemią.
 2. W związku z ograniczeniem wszelkich zgromadzeń do 50 osób zachęcamy, by skorzystać z dyspensy Ks. Arcybiskupa i zrezygnować z  osobistego udziału w Eucharystii. Dla osób, które przyszły do kościoła, przed rozpoczęciem każdej Mszy będzie możliwość przyjęcia Komunii św. W bazylice mogą pozostać tylko te rodziny, które zamawiały intencje mszalne na daną godzinę. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Eucharystii na placu kościelnym, zachowując bezpieczną odległość od innych osób.
 3. Aż do odwołania drzwi do kaplicy św. Andrzeja Boboli pozostaną zamknięte. Proszę wchodzić do bazyliki na lewo od głównego wejścia, unikając dotykania klamek. Zgodnie z zaleceniem usunęliśmy z kropielnic wodę święconą. Znak pokoju przekazujemy skinieniem głowy, bez podawania rąk. Zachęcamy, by przyjmować Komunię św. na rękę. Osoby, które koniecznie chcą przyjąć Komunię do ust, proszone są o podchodzenie do głównego celebransa na końcu kolejki.
 4. Gorzkich żali nie będzie. Zbiórka pieniędzy na misje została odwołana.
 5. W poniedziałek o 18:30 godzina cichej adoracji.
 6. We wtorek o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. Prosimy o obecność tylko te osoby, które zamawiały intencje mszalne i nie należą do grupy osób zagrożonych koronawirusem.
 7. W piątek nie będzie wspólnej Drogi Krzyżowej. Można odprawiać to nabożeństwo indywidualnie, korzystając z modlitewników.
 8. Do Wielkanocy rezygnujemy ze wspólnego śpiewu różańca.
 9. Burmistrz Brzozowa informuje, że osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po 13 marca zwolnione są z tego obowiązku.
 10. Na tablicy ogłoszeń umieściliśmy też ważne informacje Ośrodka Zdrowia. =>> ZOBACZ    http://spzozbrzozow.pl/

 

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego

w związku z zagrożeniem epidemią

 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

 1. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 3. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 4. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 5. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 6. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 7. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 8. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 9. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.
 10. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:
 11. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 12. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 13. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 14. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.
 15. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]).
 16. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.
 17. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.
 18. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

 

Z serca wszystkim błogosławię

Ks. abp ADAM SZAL

Metropolita Przemyski