1. Ministranci mają obowiązek stawiania się w zakrystii ubrani w strój liturgiczny na 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa lub Mszy Świętej. W zakrystii obowiązuje cisza. 
 2. Wszyscy członkowie służby ołtarza mają obowiązek wpisywania się do zeszytu ministranckiego. Co do zasady każdy lektor, ministrant i kandydat ma obowiązek służyć na jednej Mszy Świętej w niedzielę (i święto nakazane) oraz na dwóch Mszach Świętych w tygodniu. Ponadto w październiku, maju i czerwcu ma obowiązek służyć na dwóch nabożeństwach w tygodniu. 
 3. Nieobecności na Mszach Świętych obowiązkowych i spotkaniach ministranckich należy usprawiedliwić u o. Prefekta. 
 4. Lektorzy, ministranci i kandydaci są odpowiedzialni za stan swoich strojów liturgicznych. 
 5. Wpisane do zeszytu obowiązki bez podpisu będą traktowane jako nieważne. Służenia podpisują księża lub Pan kościelny. 
 6. Za służenie są przyznawane następujące punkty: 
  1. Msza Święta (nie dotyczy ślubów) 3 pkt 
  2. Nabożeństwo (majowe, czerwcowe, różaniec, Droga krzyżowa, Gorzkie Żale) 2 pkt 
  3. Spotkanie ministranckie 5 pkt 
 7. Za nieusprawiedliwioną nieobecność: 
  1. Na wyznaczonej Mszy Świętej -3 pkt 
  2. Na wyznaczonym nabożeństwie -3 pkt 
  3. Na zbiórce -5 pkt

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 5 grudnia 2021 roku