1, W czwartek, 2 lutego,obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Msze w naszym kościele zostaną odprawione o godzinie: 6:00, 7:30, 9:00, 14:15 i 18:00. W piątek, we wspomnienie św. Błażeja, na każdej msz św. zostanie odmówiona modlitwa za chorych.

2. Najbliższy piątek jest I piątkiem miesiąca. Dodatkowa msza święta o godz. 16:30. Spowiedź przed każdą mszą świętą. Rano odwiedzimy chorych z komunią świętą.

3. W I sobotę miesiąca, 4 lutego, różaniec o godz. 7:30, a po nim msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Męski Różaniec rozpocznie się mszą świętą w świątyni u Sióstr Służebniczek o godz. 8:00 rano. Po mszy procesja różańcowa przejdzie do bazyliki starowiejskiej. Modlitwę po mszy św. wieczornej poprowadzi wspólnota Effata.

4.W sklepiku Pod Parnasem są do kupienia świece gromniczne oraz wiele interesujących książek. Serdecznie zapraszamy.

5. Rodzice niepełnosprawnych dzieci z naszej parafii proszą o wsparcie finansowe przez przekazanie 1,5% podatku na leczenie i rehabilitacje; jednocześnie dziękują za okazaną pomoc.

6.Ogłoszenie od Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Starej Wsi dotyczące rekrutacji do klas I na rok szkolny 2023/24. Termin składania kart zgłoszeń dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi jest od 1 do 24 lutego.Dla kandydatów zamieszkałych spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych będzie od 1 do 24 marca.Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminie od 08 do 12 sierpnia.Więcej informacji na stronie internetowej szkoły.

7. Za tydzień różaniec święty odśpiewają Róże: *5 Pani Genowefy Tomkiewicz, *6 Pani Marii Nogaj, *5 Pana Grzegorza Prajsnar.