Ogłoszenie o planowanej rekrutacji na stronę CDO.doc

Ogłoszenie o planowanej rekrutacji na stronę CDO.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI DO CDO w STAREJ WSI.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Aktualny.docx

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Aktualny.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Aktualny.docx

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny. Aktualny.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.pdf

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.pdf

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.pdf

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych.docx

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych.pdf

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Załącznik nr 8 – Umowa Uczestnictwa w projekcie – Wzór.pdf

Załącznik nr 8 – Umowa Uczestnictwa w projekcie – Wzór.pdf