Rozmowa z o. Bartłomiejem Przepelukiem pracującym na Ukrainie

https://www.facebook.com/mocniwduchu/videos/1099845957461383/

Czytaj więcej