LOYOLA – DZIEŁA JEZUICKIE
informuje, że w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona rekrutacja do projektu
pn: „CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W STAREJ WSI”
realizowanego z  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
w ośrodku zapewniającym opiekę całodobową.

 

Ogłoszenie o planowanej rekrutacji na stronę CDO.doc

REGULAMIN REKRUTACJI DO CDO w STAREJ WSI.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.docx

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.pdf

załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.docx

załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie.pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.docx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia.pdf

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.docx

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.pdf

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych.docx

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych.pdf

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie.doc

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu.docx

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu.pdf