1 listopada w naszej kaplicy na cmentarzu wspólnota młodzieżowa MAGIS poprowadziła modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych. Modlitwa ta też była okazją do podjęcia się duchowej adopcji dziecka nienarodzonego.

Wspólnocie MAGIS dziękujemy za poprowadzenie tego czuwania i poruszenie ważnego tematu jakim jest świętość życia od samego poczęcia.