OGRANICZENIE UCZESTNIKÓW EUCHARYSTII DO 5 OSÓB i inne ważne informacje

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r. Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym...

Czytaj więcej