Krótki film dotyczący prac zaplanowanych na lata 2014-15 w zespole kościelno-klasztornym OO. Jezuitów w Starej Wsi. Projekt pod nazwą „Skarby pogranicza — ochrona dziedzictwa kulturowego” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013.