26 XII 2018 r. w święto św. Szczepana pierwszego męczennika, w naszej parafii odbyło się posłanie kolędników misyjnych. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 modliliśmy się szczególnie za dzieci z Madagaskaru, którym kolędnicy misyjni pospieszyli z pomocą.

Po Komunii św. nastąpił obrzęd posłania, którego dokonał nasz Ojciec Proboszcz Kazimierz Faron. Uczniowie podzieleni zostali na cztery grupy. Pod opieką sióstr i rodziców kolędowali 27 i 28 XII 2018 r. W domach naszych parafian zostawiali piękne pamiątki i głosili taką oto wieść:

1. Wędrujemy wszyscy
z radosną nowiną,
przychodzimy do Was
dziś z Bożą Dzieciną.

2. Cały świat odkupić
nasz Zbawiciel przyszedł
i z miłością swoją
do ludzi już wyszedł.

3. Trzeba aby wszyscy
o tym usłyszeli,
wiarę w swoich sercach
na zawsze już mieli.

4. I o naszych braciach
na Madagaskarze,
dziś miłość bliźniego
pamiętać nam każe.

5. I za Wasze wsparcie
dla nich dziękujemy,
w ich imieniu wdzięczność
Wam przekazujemy.

s. Agata Krok