11 listopada br. po sumie,  odbył się montaż  słowno-muzyczny, przygotowany przez Dziewczęcą Służbę Maryjną i Małych Pomocników Niepokalanej.

Włączając się w ogólnopolską akcję, punktualnie o godz. 12.00 i w naszej bazylice rozległo się bicie dzwonów. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odśpiewali Hymn Polski.

Podczas Mszy św. w procesję z darami włączyły się dzieci z Przedszkola Samorządowego im. św. Jana Pawła II i Przedszkola Sióstr Służebniczek im. sł. Bożej s. Leonii Nastał.