Oddaj dłonie swe Maryi, by prowadzić mogła Cię,

oddaj serce oddaj wszystko, na Jej własność oddaj się,

bo Maryja nie zawiedzie, bo Maryja uczy żyć,

jeśli tylko Jej zaufasz, jeśli dzieckiem Jej chcesz być…

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to również uroczystość patronalna Dziewczęcej Służby Maryjnej i Małych Pomocników Niepokalanej. Z tej okazji dziewczęta uczestniczyły w Mszy Świętej, sprawowanej w ich intencji.

W tym dniu, po wcześniejszym przygotowaniu i spotkaniach formacyjnych, najmłodsze dziewczynki zostały przyjęte przez Ojca Proboszcza do wspólnoty Małych Pomocników Niepokalanej i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Natomiast należące już do Dziewczęcej Służby Maryjnej, zdobyły kolejne stopnie.

Ojciec Proboszcz poświęcił również piękną figurę Matki Bożej Niepokalanej, sztandar z wizerunkiem Patronki grupy i poduszki procesyjne, które dziewczęta będą nosić na procesjach i innych uroczystościach.

Polecamy dziewczęta Matce Bożej Niepokalanej, niech ma je w swej opiece i bezpiecznie prowadzi przez życie, do swego Syna Jezusa.