1. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św. Gorzkie Żale rozpoczną się godzinę wcześniej, czyli o 15:00. Droga Krzyżowa w kierunku Orzechówki wyruszy o 15:30. Przedstawiciele grup prowadzących poszczególne stacje proszeni są o zabranie z zakrystii tekstów rozważań.
2. Dla dzieci z naszej parafii organizujemy konkurs palm. Odbędzie się on w Niedzielę Palmową po sumie. Nagrodzone zostaną wyłącznie palmy wykonane własnoręcznie.
3. Rekolekcje dla nauczycieli i pracowników administracji odbędą się od 11 do 13 kwietnia w Miejscu Piastowym. Więcej informacji na plakacie i na stronie internetowej: michalici.pl
4. Kino SOKÓŁ w Brzozowie zaprasza na film „Miłość i Miłosierdzie”, ukazujący mniej znane fakty z życia św. Faustyny Kowalskiej. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.
5. W sobotę 4 maja planowana jest pielgrzymka parafialna do Krynicy, Muszyny i Tylicza. Zapisy w zakrystii.
6. Bardzo prosimy o właściwą segregację śmieci na cmentarzu. Pojemnik typu dzwon przeznaczony jest wyłącznie na szkło. Przed wrzuceniem szklanych części znicza należy z nich wyciągnąć plastikowe wkłady. Troska o środowisko nie tylko świadczy o naszej kulturze, ale podlega też ocenie moralnej. Kto niszczy i zaśmieca swoje otoczenie, grzeszy przeciw dobroci Boga Stwórcy.
7. Różaniec święty odśpiewają Róże:
*    26 Pani Zofii Żmuda
*    27 Pani Marzeny Szelast
*    1 Pana Józefa Czecha