Brat Józef Stanisławski SJ oprowadza nas po muzeum przy Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi.