Wydarzenia

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera z Krosna przesłały pismo związane ze zbiórką makulatury.

     Droga Pani Anno
   
Serdecznie dziękujemy za przesłaną 7 września br. ofiarę ze zbiórki 3.276,35 zł. Została ona przeznaczona na pomoc 5 dzieciom z Wysp Zielonego Przylądka objętych programem Adopcji Serca.  
Adopcja Serca, jest jedną z konkretnych form pomocy misjom wyrażającą się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi oraz młodzieżą z krajów misyjnych. Ofiary składane na ten cel są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem jednego konkretnego dziecka przez pewien określony czas.   
Przesyłamy zdjęcia zaadoptowanych na odległość dzieci oraz trochę informacji o tym jak żyją. Cała piątka pochodzi z wyspy Santiago i mieszka w wiosce Figeira das Naus. Jest to bardzo uboga wioska położona wysoko w górach. Większość jej mieszkańców to ubodzy rolnicy, utrzymujący się z uprawy ziemi.

Admilson de Jesus Pereira Varela (numer adopcji 815) ma 3 lata, urodził się 13 września 2014 r. Jego rodzice to Cleide Patricia Gomes Pereira i Ismael Varela Moreira. Chłopiec ma brata. Ich rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach.

Carla Mendonca dos Reis (numer adopcji 816) urodziła się 10 grudnia 2008 r. Jej rodzice to Vilma Andrade Mendonca i Jose Carlos Mendonca dos Reis. Ma troje rodzeństwa. Carla uczęszcza obecnie do 3 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Jest ochrzczona.

Viviane Aleida Leal Furtado (numer adopcji 819) urodziła się 27 grudnia 2007 r. Jej rodzice to Maria Isabel Leal Garcia i Fernando Jorg Furtado Pereira. Ma pięcioro rodzeństwa. viviane uczęszcza do 5 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Jest ochrzczona i chodzi na katechezę.

Etsiane Varela Correira (numer adopcji 817) i Monica Sofia Varela Correira (numer adopcji 818) są siostrami. Ich rodzice to Maria Esperanca Varela i Moises Monteiro Correira, mają trójkę rodzeństwa. Etisine urodziła się 8 listopada 2017 r., a Monica 8 listopada 2008 r. Obie chodzą do 2 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Są ochrzczone.

Zielony Przylądek to kraj bardzo ubogi ze względu na swoje położenie geograficzne i na surowe warunki klimatyczne. Więcej wiadomości o tym kraju można znaleźć w załączniku, który również przesyłam.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wielką wrażliwość i za otwarte serca na potrzeby i cierpienia dzieci żyjących w Afryce. Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Podpisała s. Agata Wójcik

          Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera    
Krosno, 24.09.2017

Oto załączone zdjęcia wymienionych dzieci:
Admilson de Jesus Pereira Varela
Admilson de Jesus Pereira Varela
Carla Mendonca dos Reis
Etsiane Varela Correira Etsiane Varela Correira Monica Sofia Varela Correira
Viviane Aleida Leal Furtado

Dołączono także list zawierający opis Zielonego Przylądka - Ojczyzny podopiecznych.

„Obdarzeni niezniszczalnym znamieniem i łaską sakramentu święceń oraz ustanowieni świadkami i szafarzami Bożego miłosierdzia, wszyscy kapłani jako słudzy Jezusa Chrystusa dobrowolnie poświęcili się na służbę Kościołowi. W każdym kontekście społecznym i kulturowym, we wszelkich okolicznościach historycznych, także w dzisiejszych – nacechowanych przygnębiającą atmosferą zeświecczenia i pogoni za użyciem, która tłumi chrześcijańską świadomość wielu wiernych – słudzy Pana są przekonani, że «tym... zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» (1J 5, 4)”.

W duchu wiary, świadomi, że Chrystus kieruje Kościołem przyjmujemy nowych naszych przełożonych.
Nasi przełożeni zdecydowali, że z dniem 9 września 2017 r. Rektorem Kolegium Starowiejskiego został O. Wiesław Faron.
Nowym Proboszczem naszej parafii starowiejskiej został O. Kazimierz Faron.
O. Wiesław, jako rektor, jest przełożonym naszej wspólnoty zakonnej.
O. Kazimierz, jako proboszcz, jest duszpasterzem parafii starowiejskiej i odpowiedzialnym za kształt duszpasterstwa.
Ich posługę polecamy naszemu Panu i Matce Bożej Starowiejskiej.

POMOC MISJI W AFRYCE

We wtorek, 29 sierpnia 2017, kolejny raz została przeprowadzona bardzo udana akcja zbiórki makulatury, puszek aluminiowych i złomu, na rzecz misji. Za zebrany materiał uzyskaliśmy kwotę 3 276.35 PLN. To pokazuje, że ta inicjatywa zyskuje coraz większe zrozumienie i poparcie.
Każde takie przedsięwzięcie wymaga jednak przygotowania, przeprowadzenia  i zamknięcia. Tym dobrym duchem jest od samego początku Pani Anna Mendyka, której entuzjazm i pogoda ducha jest wręcz zaraźliwa. Dobrze, że są tacy ludzie!
Wiemy jednak doskonale, że tak, jak w zawodowej grupie kolarskiej, najlepszy lider potrzebuje wsparcia. Tu jest podobnie. Pani Anna miała wsparcie w wielu ludziach, a tym razem przeszli sami siebie ludzie młodzi, wręcz bardzo młodzi. Im szczególnie dziękujemy, a obok nich słowa wdzięczności kierujemy do OSP Stara Wieś i do wolontariuszy nieznanych z imienia i nazwiska.

Szczególne podziękowanie kierujemy do następujących osób:

Michał Zakielarz                                                     Julia Ząbek
Michał Schmidt                                                       Dominik Kucharski
Malwina Florczak                                                   Sebastian Fic
Mikołaj Florczak                                                     Lucjan Tomoń
Marek Dmitrzak                                                      Magdalena Nogaj


Stanisław ŻMUDA
Krzysztof Rakoczy

                                                                                   zebrał: /jg/
Początek strony

* * *