Wydarzenia


E KANGBI MABE TI E- DZIELMY SIĘ WIARĄ.

Już po raz 8 rodziny naszej parafii odwiedzili Kolędnicy Misyjni.
Warto przypomnieć, że rozpoczynającemu się w 2004 roku Dziełu Kolędników Misyjnych w Starej Wsi, udzielił pasterskiego błogosławieństwa, Śp. JE Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk, który spotkał się z pierwszymi grupami kolędniczymi, kierując słowo wdzięczności za ofiarność dziecięcych serc dla rówieśników z krajów misyjnych.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30, osiem grup kolędniczych zostało uroczyście posłanych przez księdza proboszcza, O. Jana Gruszkę SJ, by głosić radosną nowinę o narodzeniu Syna Bożego, a także wesprzeć materialnie dzieci Wietnamu.
Kolędnicy przyjmowani byli bardzo serdecznie, a domownicy oprócz ofiary składanej na misje obdarowywali ich słodkimi łakociami. W dowód wdzięczności otrzymywali pamiątkę kolędowania, Szopkę Betlejemską z wietnamskimi akcentami.
To symbol otwartości naszego serca i naszych domów na troski dzieci świata. Symbol serca „zamieszkanego”, w którym schronienie znalazła Święta Rodzina, a wraz z Nią - dzieci potrzebujące miłości.


    Czterech nowicjuszy na „zbroję Bożą” przywdziało czarne suknie znak przynależności do Towarzystwa Jezusowego. „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.” (Ef 6, 10 – 13)
    Taką „duchową zbroję” otrzymali nowicjusze I roku po szkole Ćwiczeń Duchownych Świętego Ojca Ignacego. A już podczas porannej Mszy Świętej po zakończeniu rekolekcji odbył się obrzęd obłóczyn. Czterech nowicjuszy na „zbroję Bożą” przywdziało czarne suknie będące wyraźnym znakiem przynależności do Towarzystwa Jezusowego. Jak przyznają nie jest dla nich jedynym ważnym aspektem tej uroczystości. Ważniejsza dla młodych zakonników, jest gotowość świadczenia własnym życiem i posługiwaniem o przynależności do Chrystusa. Każdemu z nich dźwięczały w uszach słowa Pana, że nie po sukni, ale: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".
27 stycznia 2013,  przy Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi,  spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z Brzozowa, z Domaradza i Grabownicy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prałat Wiesław Twardy, dziekan dekanatu domaradzkiego, który także wygłosił Słowo Boże. Po Mszy Św. uczestnicy spotkania przenieśli się z Bazyliki do refektarza zakonnego, na drugą część opłatka. Tu, po odczytaniu Pisma Św., połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Co prawda na stole nie było tradycyjnych dwunastu potraw, ale doprawdy niewiele mniej, a to wszystko dzięki zapobiegliwości i hojności członków Akcji Katolickiej w Starej Wsi. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Dopełnieniem uczty duchowej było Tradycyjne Podkarpackie Kolędowanie wraz z zespołem Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa. 
23 grudnia 2012 r., w naszej parafii odbyła się wielka uroczystość. Do grona lektorów zostało przyjętych 4 ministrantów. Przez pół roku nowi lektorzy odbyli intensywny kurs pod okiem br. Mateusza Pęksy SJ. Przyszli lektorzy uczyli się m.in. jak dobrze czytać, jaki powinien być lektor, co dzisiaj znaczy świadome przeżywanie wiary.
Obrzędowi przyjęcia przewodniczył Ojciec Proboszcz Jan Gruszka SJ. Nowo przyjęci lektorzy podczas Mszy św. wykonywali wszystkie posługi.
 
Nowi lektorzy to:
1. Duplaga Hubert
2. Gołąb Sebastian
3. Rachwał Dawid
4. Tomoń Lucjan
 
Więcej zdjęć -> zobacz Galeria obrazów
Początek strony

* * *