Wydarzenia

Ku chwale Boga i Matki Bożej

    „Między wschodem a zachodem słońca” – mistrzowie klasyki - to tytuł koncertu, który odbył się w ramach Festiwalu Sztuki „Cante Teo i Mater Dei” . Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w starowiejskiej bazylice.

    Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Ich idea narodziła się w 1985 r. podczas II Konferencji Rady Europy. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a patronat nad nimi sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     "Przy Bazylice Ojców Jezuitów w Starej Wsi na ukończeniu jest Ogród Biblijny. Ma być idealnym uzupełnieniem otoczenia Kolegium Jezuickiego, uznanego za perłę architektury barokowej na Podkarpaciu.
Jest częścią większego projektu, który tworzy nowe produkty turystyczne w paśmie transgranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi.
     Ogród Biblijny przy starowiejskiej Bazylice zajmuje ponad hektar. I choć powstaje w XXI wieku przypomina stare, klasztorne czasy. Ma pomagać w wyciszeniu i religijnej refleksji. Już teraz jest dumą dla jezuitów i idealnym uzupełnieniem Sanktuarium pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, słynącego z cudownego obrazu patronki.

    Uroczystość Królowej Polski i Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to od lat okazja do modlitwy i pamięci o Ojczyźnie i o Polakach w Kraju i poza jej granicami. Tradycyjnie już w tym dniu modlimy się także z naszymi strażakami z OSP Stara Wieś, bo już następnego dnia przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, hutników, etc.

      Nasze świętowanie rozpoczęliśmy złożeniem wiązanek kwiatów przez przedstawiciela parlamentu Pana Piotra Babinetza i przedstawicielkę podkarpackiego sejmiku Panią Dorotę Chilik. Następnie w modlitwie oddaliśmy cześć Maryi i słowami modlitwy Ojca Piotra Skargi zawierzyliśmy naszą Ojczyznę. Uroczysty przemarsz poprowadziła orkiestra parafialna pod batutą Pana Pawła Fiejdasza. Za nią poczty sztandarowe, strażacy, Maryjki z obrazem Pani Jasnogórskiej na ramionach, duchowieństwo i wierni.

Budowa nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi 2014 r.

     Dokładnie 5 maja 2014 rozpoczęły się prace przy budowie nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi. Decyzja o budowie została podjęta po wcześniejszym referendum przeprowadzonym na terenie parafii, które dało poparcie dla tej inicjatywy.
Wynik referendum to 574 głosy za i 10 przeciw. Głosowanie za przyjęciem oznaczało także aprobatę zobowiązania na dokonywanie comiesięcznych wpłat na budowę kaplicy przez okres 3 lat w kwocie 30 zł. od rodziny. Powołani przez o. Proboszcza Jana Gruszkę SI dziesiętnicy (dwóch na 25 numerów domów) pozytywnie odpowiedzieli na tę prośbę i rozpoczęli swoje zadanie.

      Niedługo potem zaczął pracować powołany przez o. Proboszcza Komitet Budowy Kaplicy w następującym składzie:
Anna Żmuda (sołtys) – przewodnicząca
O. Jan Gruszka – wiceprzewodniczący
Marta Częczek – skarbnik
Tadeusz Żmuda – skarbnik
Anna Żmuda – sekretarz
Inż. Jozef Boroń – pion techniczny
Marian Data – pion techniczny
Zbigniew Sobaś – pion techniczny i kierownik budowy

Początek strony

* * *