Wydarzenia

RÓŻANIEC  DO GRANIC
Parafia Stara Wieś


Nasza parafia czynnie włączyła się w ogólnopolską akcję modlitewną „Różaniec do Granic” zorganizowaną w dniu 7 października br., w święto Matki Bożej Różańcowej. Celem akcji była modlitwa o jedność i pokój. Pomimo niesprzyjającej pogody  w pobliżu granic Polski na wspólnej modlitwie o godzinie 11:00 zgromadziły się tłumy – mówi się nawet o liczbie miliona osób. W Archidiecezji Przemyskiej akcja "Różaniec do Granic" została zorganizowana przy granicach ze Słowacją i Ukrainą. Modlono się m.in. w Ustrzykach Górnych, Wetlinie, Cisnej czy Lutowiskach.
Ze Starej Wsi wyruszyły dwa autokary do Komańczy w Bieszczadach, znajdującej się tuż przy granicy ze Słowacją. Opiekunami grupy pielgrzymkowej, w skład której oprócz starowiejskich parafian znalazła się również grupa kilkunastu harcerzy z Jasienicy Rosielnej, byli: Proboszcz Parafii o. Kazimierz Faron SJ oraz br. Grzegorz Sochacki SJ. Pielgrzymom już podczas podróży towarzyszyła modlitewna atmosfera – wspólnie odmawiano Różaniec, śpiewano Godzinki i pieśni maryjne. Nabożeństwo różańcowe rozpoczęło się o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Józefa w Komańczy. Oprócz katolików obrządku łacińskiego uczestniczyli w nim także grekokatolicy oraz prawosławni.
Po odmówieniu pierwszej części Różańca wierni udali się w procesji do cerkwi greckokatolickiej, a stamtąd do cerkwi prawosławnej, odmawiając kolejne części Różańca. Nikogo nie odstraszała kapryśna, jesienna aura. Około godz. 14:00 niespodziewanie w Komańczy, podobnie jak w całej Polsce, poprawiła się pogoda i zza chmur wyjrzało słońce. Niemal wszędzie ukazała się wspaniała tęcza, co wielu pielgrzymów utrwaliło na zdjęciach i filmikach,  interpretując to jako znak od samego Boga, bo przecież tęcza, która ukazała się po potopie, to biblijny symbol przymierza Boga z ludźmi. „Niebo łączy się z ziemią” – komentowano.
Na koniec warto jeszcze podziękować parafianom z Komańczy za niezwykle gościnne przyjęcie pielgrzymów i  przygotowanie wspaniałego poczęstunku: ogromnych ilości bigosu, pysznych ciast oraz gorących napojów. Wszyscy najedli się do syta, a jeszcze wiele zostało. Pielgrzymka w ramach akcji „Różaniec do Granic” na pewno przyniesie wiele owoców duchowych, których jeszcze dziś nie jesteśmy w stanie do końca zobaczyć. Wspólna modlitwa jednoczy ludzi i jest świadectwem wiary. Takie akcje jak ta są bardzo potrzebne szczególnie dziś, w podzielonym społeczeństwie, w które wkradają wrogie chrześcijaństwu ideologie, chcące zniszczyć Kościół i rodzinę. Jeśli jednak nie wypuszczamy różańca z ręki, możemy być pewni, że  Matka Boża obroni nas przed złem.

więcej obrazów w galerii obrazów-->>

                           hb                        

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera z Krosna przesłały pismo związane ze zbiórką makulatury.

     Droga Pani Anno
   
Serdecznie dziękujemy za przesłaną 7 września br. ofiarę ze zbiórki 3.276,35 zł. Została ona przeznaczona na pomoc 5 dzieciom z Wysp Zielonego Przylądka objętych programem Adopcji Serca.  
Adopcja Serca, jest jedną z konkretnych form pomocy misjom wyrażającą się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi oraz młodzieżą z krajów misyjnych. Ofiary składane na ten cel są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem jednego konkretnego dziecka przez pewien określony czas.   
Przesyłamy zdjęcia zaadoptowanych na odległość dzieci oraz trochę informacji o tym jak żyją. Cała piątka pochodzi z wyspy Santiago i mieszka w wiosce Figeira das Naus. Jest to bardzo uboga wioska położona wysoko w górach. Większość jej mieszkańców to ubodzy rolnicy, utrzymujący się z uprawy ziemi.

Admilson de Jesus Pereira Varela (numer adopcji 815) ma 3 lata, urodził się 13 września 2014 r. Jego rodzice to Cleide Patricia Gomes Pereira i Ismael Varela Moreira. Chłopiec ma brata. Ich rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach.

Carla Mendonca dos Reis (numer adopcji 816) urodziła się 10 grudnia 2008 r. Jej rodzice to Vilma Andrade Mendonca i Jose Carlos Mendonca dos Reis. Ma troje rodzeństwa. Carla uczęszcza obecnie do 3 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Jest ochrzczona.

Viviane Aleida Leal Furtado (numer adopcji 819) urodziła się 27 grudnia 2007 r. Jej rodzice to Maria Isabel Leal Garcia i Fernando Jorg Furtado Pereira. Ma pięcioro rodzeństwa. viviane uczęszcza do 5 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Jest ochrzczona i chodzi na katechezę.

Etsiane Varela Correira (numer adopcji 817) i Monica Sofia Varela Correira (numer adopcji 818) są siostrami. Ich rodzice to Maria Esperanca Varela i Moises Monteiro Correira, mają trójkę rodzeństwa. Etisine urodziła się 8 listopada 2017 r., a Monica 8 listopada 2008 r. Obie chodzą do 2 klasy szkoły podstawowej w Figeira das Naus. Są ochrzczone.

Zielony Przylądek to kraj bardzo ubogi ze względu na swoje położenie geograficzne i na surowe warunki klimatyczne. Więcej wiadomości o tym kraju można znaleźć w załączniku, który również przesyłam.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wielką wrażliwość i za otwarte serca na potrzeby i cierpienia dzieci żyjących w Afryce. Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Podpisała s. Agata Wójcik

          Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera    
Krosno, 24.09.2017

Oto załączone zdjęcia wymienionych dzieci:
Admilson de Jesus Pereira Varela
Admilson de Jesus Pereira Varela
Carla Mendonca dos Reis
Etsiane Varela Correira Etsiane Varela Correira Monica Sofia Varela Correira
Viviane Aleida Leal Furtado

Dołączono także list zawierający opis Zielonego Przylądka - Ojczyzny podopiecznych.

„Obdarzeni niezniszczalnym znamieniem i łaską sakramentu święceń oraz ustanowieni świadkami i szafarzami Bożego miłosierdzia, wszyscy kapłani jako słudzy Jezusa Chrystusa dobrowolnie poświęcili się na służbę Kościołowi. W każdym kontekście społecznym i kulturowym, we wszelkich okolicznościach historycznych, także w dzisiejszych – nacechowanych przygnębiającą atmosferą zeświecczenia i pogoni za użyciem, która tłumi chrześcijańską świadomość wielu wiernych – słudzy Pana są przekonani, że «tym... zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» (1J 5, 4)”.

W duchu wiary, świadomi, że Chrystus kieruje Kościołem przyjmujemy nowych naszych przełożonych.
Nasi przełożeni zdecydowali, że z dniem 9 września 2017 r. Rektorem Kolegium Starowiejskiego został O. Wiesław Faron.
Nowym Proboszczem naszej parafii starowiejskiej został O. Kazimierz Faron.
O. Wiesław, jako rektor, jest przełożonym naszej wspólnoty zakonnej.
O. Kazimierz, jako proboszcz, jest duszpasterzem parafii starowiejskiej i odpowiedzialnym za kształt duszpasterstwa.
Ich posługę polecamy naszemu Panu i Matce Bożej Starowiejskiej.

Początek strony

* * *