Wydarzenia

   11 listopada br. po sumie,  odbył się montaż  słowno-muzyczny, przygotowany przez Dziewczęcą Służbę Maryjną i Małych Pomocników Niepokalanej.
    Włączając się w ogólnopolską akcję, punktualnie o godz. 12.00 i w naszej bazylice rozległo się bicie dzwonów. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odśpiewali Hymn Polski.
    Podczas Mszy św. w procesję z darami włączyły się dzieci z Przedszkola Samorządowego im. św. Jana Pawła II i Przedszkola Sióstr Służebniczek im. sł. Bożej s. Leonii Nastał.


więcej zdjęć w galerii-->>
W niedzielę 28 października br., w naszej parafii, po sumie odbyła się parada świętych. Dzieci miały być przebrane za polskich świętych i błogosławionych. Wprawdzie pojawiły się wśród nas święte innej narodowości, ale większość dzieci miała odpowiednie stroje.
Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom, którzy włożyli wiele trudu, by osobiście przygotować stroje na tę uroczystość. Dziękując Panu Bogu za naszych świętych opiekunów, nadal prośmy o ich wstawiennictwo za nami.
 
   Więcej zdjęć zobacz w galerii-->>
21 października br. wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną. Rozpoczęła ona Tydzień Misyjny, przeżywany w tym roku pod hasłem: "Pełni ducha i posłani". Otaczaliśmy modlitwą misjonarzy i tych, wśród których głoszą Ewangelię, którym pomagają. Ich piękną a jednocześnie trudną i ofiarną posługę, wspieraliśmy również materialnie.

13 X br. Dziewczęca Służba Maryjna i Mali Pomocnicy Niepokalanej, wzięli udział w wycieczce do Łańcuta. Ciesząc się piękna pogodą, grupa zwiedziła zamek i powozownię.
Po rekreacji w sali zabaw "Łobuziak" i obiedzie, wszyscy wrócili do domów cali, zdrowi i szczęśliwi.

    
więcej obrazów zobacz w galerii -->>
Początek strony

* * *