Intencje mszalne

Msze święte z Rejonu Papieskiego od nru 351 do 400 zostaną odprawione:


1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka – 16 kwietnia 2017, godz. 17.00;
2. O zdrowie i opiekę Bożą dla mieszkańców rejonu – 10 maja 2017;
3. Za zmarłych z rejonu – 11 maja 2017;
4. O zachowanie od klęsk żywiołowych i nieszczęść – 12 maja 2017;
5. O zgodę wśród mieszkańców – 13 maja 2017;
6. Za chorych i cierpiących, o siłę i wytrwałość w codziennym dźwiganiu krzyża – 18 maja 2017;
Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od Pana Herbuta po Siostry zostaną odprawione:

1.  O opiekę św. Józefa nad rodzinami z rejonu –  6 kwietnia 2017;
2. W intencjach dzieci i młodzieży z rejonu i o dary Ducha Świętego i dobry wybór drogi życiowej – 7 kwietnia 2017;
3. O miłosierdzie Boże dla zmarłych z rejonu i za dusze w czyśćcu cierpiące – 8 kwietnia 2017;
4. W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o łaskę świętych i trwałych powołań kapłańskich i zakonnych – 10 kwietnia 2017;
5. O ulgę w cierpieniu dla chorych – 11 kwietnia 2017;
6. O pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz o dary Ducha Świętego dla rządzących – 12 kwietnia 2017;

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od nru 601 do 650 zostaną odprawione:

1. O błogosławieństwo Boże dla rodzin, szczególnie za dzieci i młodzież – 18 kwietnia 2017;
2. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii – 19 kwietnia 2017;
3. O pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie – 21 kwietnia 2017;

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od Pani Renaty Kucharskiej do P. Sobasia zostaną odprawione:

1. O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Starowiejskiej – 13 czerwca 2017;
2. O opiekę św. Józefa nad rodzinami – 14 czerwca 2017;
3. O zdrowie dla rodzin z rejonu – 15 czerwca 2017;
4. Za chorych i cierpiących – 16 czerwca 2017;
5. O zachowanie od klęsk żywiołowych – 17 czerwca 2017
6. O zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 19 czerwca 2017;
7. Za dzieci i młodzież, aby wzrastały w Bogu – 20 czerwca 2017;
8. O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii – 21 czerwca 2017;
9. Za zmarłych z rejonu – 22 czerwca 2017.
Msze święte z Rejonu Papieskiego od nru 301 do 350 zostaną odprawione:

1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka – 16 marca 2017, godz. 17.30;
2. O opiekę św. Józefa, o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych- 21 marca 2017;
3. Za kapłanów z naszej parafii oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – 22 marca 2017;
4. O pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz o zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 23 marca 2017;
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłych z rejonu – 28 marca 2017;
6. O dary Ducha Świętego, żywą wiarę dla dzieci i młodzieży – 30 marca 2017;
7. Za chorych i cierpiących, o siłę i wytrwałość w codziennym dźwiganiu krzyża – 31 marca 2017;
8. Za grzeszników, aby z ufnością przyjęli Miłosierdzie Boże w Sakramencie Pokuty – 5 kwietnia 2017;

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu Szubówki zostaną odprawione:


1. Za przyczyną św. Józefa o pokój i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 19 maja 2017;
2. Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Józefa z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców rejonu – 24 maja 2017;
3. O radość wieczną dla zmarłych z rejonu i za dusze w czyśćcu cierpiące – 29 maja 2017;

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od nru 251 do 300 zostaną odprawione:


1. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę św. Józefa nad rodzinami z rejonu – 23 marca 2017;
2. O zdrowie dla mieszkańców – 24 marca 2017;
3. O ochronę przed klęskami żywiołowymi i nieszczęśliwymi wypadkami – 28 marca 2017;
4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego – 29 marca 2017;
5. Za zmarłych z rejonu – 3 kwietnia 2017;
6. W intencjach dzieci i młodzieży – 4 kwietnia 2017;
7. W intencjach Ojca świętego Franciszka – 6 kwietnia 2017.

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od Bliznego do Pana Herbuta zostaną odprawione:

1. O zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin z rejonu – 15 marca 2017;
2. Za zmarłych z rejonu – 17 marca 2017;
3. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z nasej parafii– 18 marca 2017;
4. Za chorych z rejonu – 20 marca 2017;
5. W intencjach Ojca świętego Franciszka – 25 marca 2017;
6. O zgodę i pokój na świecie i w sąsiedztwie – 27 marca 2017;
7. O pomnożenie wiary – 4 kwietnia 2017.

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od nru 301 do 350 zostaną odprawione:


1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka – 16 marca 2017, godz. 17.30;
2. O opiekę św. Józefa, o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych- 21 marca 2017;
3. Za kapłanów z naszej parafii oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – 22 marca 2017;
4. O pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz o zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 23 marca 2017;
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłych z rejonu – 28 marca 2017;
6. O dary Ducha Świętego, żywą wiarę dla dzieci i młodzieży – 30 marca 2017;
7. Za chorych i cierpiących, o siłę i wytrwałość w codziennym dźwiganiu krzyża – 31 marca 2017;
8. Za grzeszników, aby z ufnością przyjęli Miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty – 5 kwietnia 2017;


Początek strony

* * *