Intencje mszalne

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu Szubówki zostaną odprawione:


1. Za przyczyną św. Józefa o pokój i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 19 maja 2017;
2. Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Józefa z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców rejonu – 24 maja 2017;
3. O radość wieczną dla zmarłych z rejonu i za dusze w czyśćcu cierpiące – 29 maja 2017;

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od nru 251 do 300 zostaną odprawione:


1. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę św. Józefa nad rodzinami z rejonu – 23 marca 2017;
2. O zdrowie dla mieszkańców – 24 marca 2017;
3. O ochronę przed klęskami żywiołowymi i nieszczęśliwymi wypadkami – 28 marca 2017;
4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego – 29 marca 2017;
5. Za zmarłych z rejonu – 3 kwietnia 2017;
6. W intencjach dzieci i młodzieży – 4 kwietnia 2017;
7. W intencjach Ojca świętego Franciszka – 6 kwietnia 2017.

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od Bliznego do Pana Herbuta zostaną odprawione:

1. O zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin z rejonu – 15 marca 2017;
2. Za zmarłych z rejonu – 17 marca 2017;
3. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z nasej parafii– 18 marca 2017;
4. Za chorych z rejonu – 20 marca 2017;
5. W intencjach Ojca świętego Franciszka – 25 marca 2017;
6. O zgodę i pokój na świecie i w sąsiedztwie – 27 marca 2017;
7. O pomnożenie wiary – 4 kwietnia 2017.

Msze święte składkowe do św. Józefa z rejonu od nru 301 do 350 zostaną odprawione:


1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka – 16 marca 2017, godz. 17.30;
2. O opiekę św. Józefa, o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych- 21 marca 2017;
3. Za kapłanów z naszej parafii oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – 22 marca 2017;
4. O pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz o zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 23 marca 2017;
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłych z rejonu – 28 marca 2017;
6. O dary Ducha Świętego, żywą wiarę dla dzieci i młodzieży – 30 marca 2017;
7. Za chorych i cierpiących, o siłę i wytrwałość w codziennym dźwiganiu krzyża – 31 marca 2017;
8. Za grzeszników, aby z ufnością przyjęli Miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty – 5 kwietnia 2017;


Msze święte składkowe ku czci św. Józefa z rejonu przykościelnego zostaną odprawione:

1. O opiekę nad rodzinami z rejonu przykościelnego – 6 marca 2017;

2. Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Józefa z rejonu przykościelnego – 9 marca 2017;

3. O radość wieczną dla zmarłych z rejonu przykościelnego – 11 marca 2017;

4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne przez wstawiennictwo św. Józefa z rejonu przykościelnego –    13 marca 2017;

5. O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach, przez wstawiennictwo św. Józefa z rejonu przykościelnego – 14 marca 2017;

 

Msze święte z Rejonu Papieskiego (nry od 251 do 300) zostaną odprawione:


1. W intencjach Ojca Świętego Franciszka, szczególnie o dar zdrowia do dalszej posługi oraz w intencjach Ojca Świętego Seniora Benedykta – 16 luty 2017, godz. 17.30;

2. Podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mieszkańców rejonu – 24.02.2017;

3. Za zmarłych z rejonu – 25.02.2017;

4. O dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie do Sióstr Służebniczek, Sióstr Wielkiego Zawierzenia i Ojców Jezuitów – 25.02.2017;

5. Za przyczyną św. Jana Pawła II o pokój i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 28.02.2017.
Msze święte z Rejonu Papieskiego od numeru 201 do 250 zostaną odprawione:

1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, o zdrowie i Boże błogosławieństwo – 16.01.2017, o godz. 17.30;
2. Dziękczynna za otrzymane łaski i o opiekę nad mieszkańcami rejonu – 18.01.2017;
3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rejonie – 21.01.2017;
4. Za naszą Ojczyznę – 28.01.2017;
5. O życie wieczne dla zmarłych z rejonu – 19.01.2017;
6. O zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie – 30.01.2017.
Początek strony