Ogłoszenia parafialne

1. Naszym gościem jest o. Czesław Tomaszewski SJ wspierający działalność jezuitów misjonarzy. Po Mszy św. można kupić kalendarze misyjne.

2. Zachęcamy do adoracji Najśw. Sakramentu dziś od 12:00 do 17:00. Na jej zakończenie odnowimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana.

3. O godz. 17:00 Msza św. z udziałem Akcji Katolickiej, której patronuje Chrystus Król. Zapraszamy także inne grupy duszpasterskie.

1. Wypominki dziś o 16:30, a w dni powszednie o 17:00.

2. Dziś o. Józef Baraniok SJ obchodzi 80. urodziny, a we wtorek br. Janusz Ostrowski SJ świętuje imieniny. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

3. W środę wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Jej opiece powierzamy Pana Organistę, orkiestrę parafialną, diakonię muzyczną wspólnoty "Magis" oraz scholę dziecięcą. Dziękujemy przy tej okazji za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie pięknej oprawy liturgicznej.

4. W sobotę o 10:00 rozpoczniemy adorację przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, a na zakończenie w niedzielę o 16:45 odnowimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. Program adoracji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. /zobacz-->>

Początek strony

* * *