Historia Sanktuarium

Antoni FredroNa przełomie 1726 i 1727 roku Franciszek Goźliński, proboszcz brzozowski, samorzutnie zobowiązał się przekazać bp Aleksandrowi Antoniemu Fredrze pieniądze, z przeznaczeniem na uświetnienie kościoła starowiejskiego. Wtedy to hierarcha zwrócił się do przełożonego Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego o. Marcina Trąmpczyńskiego SJ z propozycją nowej fundacji w Starej Wsi, to znaczy budowy nowego kościoła i kolegium jezuickiego, obiecując wsparcie dzieła z własnej kasy. O. Marcin Trąmpczyński SJ chciał ofiarowaną sumę wydać na któreś z pobliskich kolegiów, na co biskup nie wyraził zgody. Następnie zwrócił się on do prowincjała na Jasnej Górze o. Konstantego Moszyńskiego OSPPE z propozycją budowy nowego kościoła wraz z klasztorem w Starej Wsi.

Paulinom oddano w opiekę znajdującą się w drewnianym kościółku ikonę Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Boskiej w Starej Wsi pod Brzozowem . Nadto ofiarowano paulinom sołectwo starowiejskie, zwane później folwarkiem paulińskim. Biskup zobowiązał się do wybudowania własnym kosztem kościoła i klasztoru murowanego, wyposażenia jego wnętrza: ołtarzy, ambony, stall, organów, dzwonów, sprzętu kościelnego, książek do chóru i biblioteki. W 1731 roku biskup Fredro zapisał paulinom starowiejskim dodatkowo swoje dziedziczne dobra: Żarnowiec i Długie.

Pierwsi paulini przybyli do Brzozowa w 1728 roku i przejęli kościół pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej w Starej Wsi. Początkowo mieli oni rezydencję, a od 1731 roku konwent. Wtedy zaczęli posługiwać się pieczęcią z wyobrażeniem Wniebowzięcia NMP. W roku 1766 otworzyli w Starej Wsi swój nowicjat.

Początek strony