Parafia


Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi

Stara Wieś 778
36-200 Brzozów
tel: 13 434 11 13
fax: 13 444 07 59

Kancelaria parafialna czynna:
- w poniedziałek: 8:00 - 9:00 i 18:30 - 19:30
- w środę: 16:00 - 17:00
- w piątek:  8:00 - 9:00 i 18:30 - 19:30

W sprawach pogrzebu proszę zgłaszać się na furcie, o każdej porze.Furta zakonna otwarta codziennie od 8:00 - 21:00
z przerwami od 12:15 do 13:00 i od 18:00 do 18:45

Mapa dojazdu:

Rzymsko Katolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi
Stara Wieś 778
36-200 Brzozów
tel: (013) 434 11 13
fax: (013) 434 11 13 wew. 316

Kochani Parafianie, Drodzy Pielgrzymi,

Goście i Przyjaciele sanktuarium Pani Miłosierdzia!

    Pieniądze w kościele są tematem zawsze intrygującym i wzbudzają wiele komentarzy. Staraliśmy się, o czym mogliście już przekonać na przestrzeni miesięcy i lat, nie nadużywać tego i po prostu nie prosiliśmy o nie.

Są jednak chwile, kiedy podjęcie tego tematu jest potrzebne i uzasadnione. Jak wiecie rozpoczęliśmy kolejne prace renowacyjne. Chcemy odnowić elewację na bazylice i na domu zakonnym, stalowe okna w kościele wymienić na euro-okna, co pozwoli nam na oszczędność energii cieplnej i chcemy dokonać niezbędnej naprawy pokrycia obu wież. Prace są możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. Kwota dotacji wynosi prawie 3 mln zł., a całość projektu jest szacowana na kwotę 3 725 385,85 zł. Wkład własny wynosi więc 725 705,61 zł. To oczywiście ogromna kwota i nasza parafia jej dzisiaj nie ma.

Po spotkaniu Rady Parafialnej propozycja naszego udziału we współfinansowaniu renowacji jest następująca: prosimy rodziny naszej parafii o przeznaczenie na ten cel rocznie kwoty 300,00 zł. To świadczenie jest obowiązujące w tym i w przyszłym roku. Pieniądze można przekazać albo do skarbony pod chórem, albo na konto parafialne. Koperty można podpisać, ale nie jest to obowiązkowe. Wiemy też, że nie wszyscy mogą tyle wygospodarować, wtedy prosimy dać tyle, ile kto może. Są tacy, co mogą więcej i te osoby zachęcamy do hojności i ofiarności, bo nasza bazylika jest tego warta.

Z apelem tym i prośbą zwracamy się także do Pielgrzymów, Gości i Przyjaciół Sanktuarium. Niech wsparcie tego dzieła będzie także wyrazem naszej wdzięczności za wszelkie łaski, jakich w tym cudownym miejscu ciągle doświadczamy.

Wszystkie ofiary, które nie będą anonimowe, zostaną odnotowane w specjalnej księdze pamiątkowej. Bardzo prosimy o solidarny wkład każdego w to dobre dzieło! Razem podołamy temu wyzwaniu!

W każdą środę ofiarujemy Mszę św. i modlimy się za Dobroczyńców tak żyjących, jak i zmarłych naszej bazyliki i Domu Zakonnego.

Z kapłańskim pozdrowieniem i błogosławieństwem
 

Ks. Jan Gruszka SJ

Rektor/proboszcz  

Dla wpłacających na konto podajemy nazwę i numer rachunku:

Parafia Wniebowzięcia NMP
Stara Wieś 778
rk 63 8642 1113 2011 9320 3218 0002

Z dopiskiem: renowacja bazyliki:

Pobierz blankiet przekazu bankowego

Początek strony

Boot template designed by starawies.net