Zwiedzanie

Ambona

Zakrystia     Portal po lewej stronie ołtarza prowadzi nas do XVIII-wiecznej zakrystii, znajdującej się na północ od prezbiterium. Przedłużono ją w 1895 roku o jedno przęsło ku wschodowi, według planów architekta Stanisława Krzyżanowskiego. Ściany zakrystii zdobi późnobarokowa polichromia z ok. 1760 roku. Nicią przewodnią, jak nam się wydaje, wiążącą przedstawione malarsko dwie sceny ze Starego Testamentu i dwie sceny z Nowego Testamentu jest figura Eucharystii — chleb.

      W zakrystii znajduje się rokokowy ołtarz XVIII-wieczny ze współczesnym jemu obrazem przedstawiającym Chrystusa na krzyżu i stojącymi obok Matką Boską, św. Janem Ewangelistą i św. Marią Magdaleną. Umeblowanie zakrystii stanowią XVIII-wieczne rokokowe dwie szafy oraz lawaterz z odlewem cynowym Chrystusa Boleściwego i rzeźbą Gołębicy — Ducha Św. w zwieńczeniu. Ponad zakrystią kiedyś znajdowało się oratorium paulinów, obecnie jest tam kaplica domowa, zwana nowicjacką.

Poniżej zdjęcia polichromii na ścianach zakrystii:


Biuro czynne: wtorek-piątek  8.00 - 16.00

Zgłaszanie grup nr tel.: 13 444 07 60 w/w godzinach

kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij.... kliknij....

Mapa Bazyliki

Ołtarz św. Teofila
     Opuszczając kaplicę św. Józefa, kierując się ku nawie głównej, mamy po lewej stronie ołtarz św. Teofila. Prawdopodobnie w XVIII w. znajdował się w tym miejscu ołtarz św. Walentego, czego pamiątką może być figura wstawiona we wnękę filaru za amboną z tego okresu. W 1834 roku umieszczono w ołtarzu tym obraz św. Ignacego Loyoli, a później zabrano na inne miejsce.
     Obecnie nad mensą ołtarza znajduje się mały obraz św. Stanisława Kostki namalowany przez Annę Szymborską w 1965 roku, a jeszcze wyżej znajduje się współczesny obraz Miłosierdzia Bożego.

Początek strony