ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - APLIKACJI MOBILNEJ – OSOBISTEGO AUDIO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO OGRODZIE BIBLIJNYM W STAREJ WSI. 
 

mailBaza konkurencyjności - ogl -1168098 20-02-2019.pdf

mailWarunki zamówienia.pdf

mailZał_1 (oferta).pdf

mailZał_2 (oświadczenie).pdf

mailZał_2a (oświadczenie inny podmiot).pdf

mailZał_2b (powiązania z Zamawiającym).pdf

mailZał_3 (wzór umowy).pdf

mailZał_4 (grupa kapitałowa)pdf

mailZałącznik A - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja_aplikacja.pdf

mailINFORMACJA o złożonych ofertach.pdf