1. O. Robert Wojnowski po 2 latach posługi w naszej parafii został skierowany do Nowego Sącza. Na jego miejsce przybył o. Jan Zub. Niedawno do naszej wspólnoty dołączył także o. Krzysztof Dyrek, by pełnić funkcję dyrektora Domu Formacji Stałej "Manresa". Prośmy dla nich o dary Ducha Św. w podejmowaniu nowych zadań.
2. We wtorek imieniny obchodzi br. Augustyn Klocek. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
3. W sobotę Msza dla pielgrzymów z TYCZYNA o godz. 17:00. Msza dla naszych parafian o 18:00, a po niej nabożeństwo fatimskie.
4. Zbiórka ministrantów w sobotę o 9:00.
5. W przyszłą niedzielę zapraszamy na adorację o 11:30. Dodatkowa Msza św. o 12:30. Nieszpory o 16:30.
6. Eucharystia na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona będzie w poniedziałek 3 września o 9:00.
7. W zakrystii można zapisać się na pielgrzymkę do Radecznicy.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej dostępnej na stoliku pod chórem. Zapraszamy również do Księgarni pod Parnasem.
9. W odpowiedzi na liczne pytania Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wyjaśnia, że Deklaracja dotyczy wstąpienia do Komitetu i wykonania przyłącza kanalizacyjnego w ramach Komitetu. Deklaracja jest niezbędna, aby skalkulować koszty wykonania przyłączy. Dopiero po ustaleniu kosztów przyłącza kanalizacyjnego będą podpisywane umowy, które będą wiążące dla stron. Osoby, które zdecydują się wykonać przyłącze prywatnie, będą musiały na swój koszt wykonać dokumentację przyłącza kanalizacyjnego i ponieść koszty związane z wykonaniem, włączeniem do sieci i koszty inwentaryzacji powykonawczej. Deklaracje należy dostarczyć do końca sierpnia do biura Pani Sołtys.
10. Różaniec święty poprowadzą Róże:
* 17 Pani Zofii Cyran
* 18 Pani Heleny Dydek
* 19 Pana Mieczysława Lenia

Początek strony