1. Stara Wieś to cel pielgrzymki mężczyzn, którzy wyruszyli pieszo z Krakowa Drogą Abrahama. Pielgrzymi wezmą udział w Eucharystii w sobotę o godz. 18:00 i w adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 20:00. Do wspólnej modlitwy uwielbienia zaproszeni są nasi parafianie i wszystkie spotkane po drodze osoby.
2. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki i piątki po wieczornej Eucharystii, czyli od 18:30 do 19:00. W ważnych sprawach zawsze można dzwonić na telefon dyżurny dostępny na furcie i na tablicy ogłoszeń: 502.460.716
3. Różaniec św. odśpiewają Róże:
* 33 Pani Heleny Śnieżek
* 2 Pani Stanisławy Dydek
* 9 Pana Tadeusza Bogackiego

* W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie Mieczysław Pająk i Bogdan Bielawski. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

Początek strony