Ołtarz św. Teofila
     Opuszczając kaplicę św. Józefa, kierując się ku nawie głównej, mamy po lewej stronie ołtarz św. Teofila. Prawdopodobnie w XVIII w. znajdował się w tym miejscu ołtarz św. Walentego, czego pamiątką może być figura wstawiona we wnękę filaru za amboną z tego okresu. W 1834 roku umieszczono w ołtarzu tym obraz św. Ignacego Loyoli, a później zabrano na inne miejsce.
     Obecnie nad mensą ołtarza znajduje się mały obraz św. Stanisława Kostki namalowany przez Annę Szymborską w 1965 roku, a jeszcze wyżej znajduje się współczesny obraz Miłosierdzia Bożego.

Początek strony