Ołtarz św. Tekli
     Najbliższym wejściu do kościoła w nawie północnej jest ołtarz św. Tekli. Święta ta została przedstawiona na obrazie jako młoda kobieta trzymająca w wyciągniętej do góry prawej ręce krucyfiks. W jej lewej ręce jest palma, gdyż jak podaje tradycją, była pierwszą męczennicą i uczennicą św. Pawła. Nad głową św. Tekli unosi się aniołek z wieńcem.

      Jest ona czczona jako orędowniczka w czasach zarazy i pożarów. Imię jej występuje w litanii za konających. Po bokach obrazu znajdują się rzeźby św. Barbary, patronki dobrej śmierci i chroniącej od nagłej śmierci oraz św. Łucji, także dziwicy i męczennicy, patronki chorych na oczy. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się rzeźba św. Onufrego na tle luster. Święty był pustelnikiem żyjącym na przełomie IV i V w. w Tebach i według legendy miał otrzymać komunię z rąk anielskich. Jest on patronem tkaczy. Ideą przewodnią ołtarza jest łaska dobrej śmierci.

Początek strony