Ołtarz św. Rozalii
     Kolejny ołtarz w nawie bocznej jest poświęcony św. Rozalii. Święta ta została przedstawiona na obrazie, jako młoda pustelnica trzymająca w rękach krucyfiks. Modli się ona na osobności. Po dwóch stronach obrazu znajdują się rzeźby św. Sebastiana i św. Rocha.

      Sens przedstawienia tych świętych razem w jednym ołtarzu jest jasny, gdy weźmie się pod uwagę poniższe fakty. Przyniesienie relikwii św. Rozalii do Palermo w XVII w. uśmierzyło grasującą w tym mieście epidemię. Św. Roch uzdrawiał chorych dotkniętych epidemią. Uchodzi on również za opiekuna zwierząt domowych. Św. Sebastian, męczennik rzymski, uważany był za orędownika w czasach zarazy.

Początek strony