Msze św. z Rejonu Papieskiego nry od 701 do 750 zostaną odprawione:

1. O łaskę zdrowia i dary Ducha Św. dla papieża Franciszka – 16 listopada, godz. 17:30;

2. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Starowiejskiej dla rodzin z rejonu – 20 listopada;

3. W podziękowaniu za obfite urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych – 21 listopada;

4. O Boże Miłosierdzie dla zmarłych z rejonu i dusz w czyśćcu cierpiących – 22 listopada;

5. Za kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o powołania kapłańskie i zakonne – 23 listopada.
Początek strony