Ołtarz św. Pawła Pustelnika
    Wychodzimy z nawy bocznej do transeptu. Północną ścianę nawy poprzecznej zamyka ołtarz św. Pawła Pustelnika. Obraz ukazuje nam śmierć św. Pawła z Teb podtrzymywanego przez anioła. Miał on umrzeć w 341 roku jako 113-letni starzec. Św. Paweł jest patronem zakonu paulinów, który powstał w 1215 roku.

     W zwieńczeniu ołtarza jest przedstawiony św. Paweł unoszony przez anioły. Po obu stronach obrazu mamy rzeźby św. Antoniego Pustelnika (za życia odwiedził św. Pawła na pustyni egipskiej, a po jego śmierci pochował go z pomocą dwóch lwów) i św. Hieronima (autora dziejów św. Pawła Tebańskiego). Obraz Serca Jezusa, namalowany przez br. Ksapra Pietrzyka SJ, został umieszczony nad mensą ołtarzową w neorokokowej ramie pod koniec XIX w.

Początek strony