Ołtarz św. Michała Archanioła
     Przy południowej ścianie transeptu znajduje się ołtarz św. Michała Archanioła. Bliźniaczy ołtarz znajduje się przy ścianie północnej. Oba te ołtarze są najokazalsze, zaraz po ołtarzu głównym. Posiadają wysokie cokoły oraz wsparte na nich parami kolumny i filary dźwigające, przełamane belkowanie.Wykonane są one w stylu późnobarokowym ze złoconymi ornamentami rokokowymi, a powstały ok. roku 1760 ze sztucznego marmuru i stiuku.

      XVIII wieczny obraz ołtarzowy przedstawia św. Michała archanioła w otoczeniu wojska anielskiego. W górnej partii obrazu namalowany jest symbol Opatrzności Bożej. Zarówno ten, jak i wszystkie inne obrazy (za wyjątkiem wspomnianego wcześniej obrazu św. Franciszka Ksawerego) w ołtarzach bocznych, został wykonany przez Karola Prevo w Mediolanie, a sprowadzony do Polski ok. 1760 roku przez biskupa Sierakowskiego. Po obu stronach obrazu przedstawieni są święci Archaniołowie Rafał i Gabriel, zaś w zwieńczeniu ołtarza znajdują się rzeźby aniołów pochodzące prawdopodobnie także z kręgu rzeźbiarza Jana Jerzego Urbańskiego.

      W obu nawach bocznych znajdują się cztery ołtarze, a także sześć konfesjonałów rokokowych wykonanych prawdopodobnie przez rzemieślników jezuickich z Krosna. Dekoracja rzeźbiarska tych ołtarzy pochodzi również z kręgu wrocławskiego rzeźbiarza Urbańskiego. Ołtarze te, podobnie jak ołtarz główny, fundowane były przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego.

Początek strony